Anasayfa    English   

Belgelendirme Hizmetlerimiz

PERSONEL BELGELENDİRME

Ulusal ve Uluslararası sahada endüstriyel ve ticari rekabetin iyice arttığı günümüzde kuruluşlar kaliteli hizmet verebilmek için kaliteli ürünler temin etmek istemektedirler. Bunu sağlamanın ilk şartı ise kalifiye çalışanlara sahip olmaktır. Bunun için de işletmelerin en değerli sermayesi olan personelin ulusal ve uluslararası standartlara göre akredite olarak belgelendirilmesi kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu ihtiyaç ve taleplerin tarafsız ve uzman bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi bakımından CSM NDT Servis ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliği bünyesinde yer alan konusunda uzman personelimiz ile TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak sektöre hizmet verilmesi kararlaştırılmış, buna göre gerekli kalite ve dokümantasyon sistemi kurularak faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır. Kapsamımızda yer alan Belgelendirme hizmetleri, TS EN ISO/IEC 17024 Akreditasyon Sistemine ve ilgili standartlara göre gerçekleştirilerek verilmektedir.

GİZLİLİK TARAFSIZLIK İLKELERİMİZ

CSM NDT yönetimi, verilecek hizmetlerin TS EN ISO/IEC 17024 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili tüm diğer standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, belgelendirme faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini

Beyan eder.

  • Belgelendirme çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirileceğini,
  • CSM NDT Personel Belgelendirme Sistemi yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve Belgelendirme hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girilmeyeceğini, belgelendirme personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin belgelendirme sayısı ile ilgili olmadığını, belgelendirme prosedürlerinin, CSM NDT dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından Belgelendirme sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü,
  • Personel Belgelendirme hizmeti ve danışmanlığın aynı kişi veya kuruma verilmeyeceğini,
  • Personel Belgelendirme hizmeti ile eğitim akreditasyon gereklerince ilgi çelişkisi olmayacak şekilde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda verileceğini,
Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının oluşturulmasının CSM NDT sorumluluğu altında olduğunu, müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17024’de öngörülen Belgelendirme Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan CSM NDT üst yönetimi olarak bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt
ederiz.