Anasayfa    English   

Değerlerimiz

Güvenilirlik: Verdiğimiz hizmetlerin; tam, doğru, tutarlı ve açık bir şekilde nitelikli ve güvenilir olmasını sağlarız. 
Tarafsızlık ve Bağımsızlık Farklılıkları zenginlik olarak görür, hiçbir şekilde çıkar ilişkilerine dayalı iş yapmayız. 
Kalite: Verdiğimiz her bir hizmeti, uluslar arası standartlara göre en üst seviyede vermeye çalışırız. 
Şeffaflık: Vermiş olduğumuz hizmetlerde ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye ulaşmasını sağlarız. Bir birimize ve diğer bireylere karşı açık ve dürüst davranırız .
Sorumluluk: Yükümlülüklerimizi istenen nitelik ve nicelikte zamanında yerine getirme bilinciyle çalışırız. 
Liderlik: Kurum olarak sektörümüzde; bilgi, teknoloji, tecrübede örnek ve önder olmaktır.