Anasayfa    English   

CSM NDT Muayene Hizmetleri Tarafsızlık Beyanı

CSM NDT yönetimi, verilecek hizmetlerin TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili tüm diğer standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder.
Muayene çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, CSM NDT Muayene Sistemi yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ile ilgili olmadığını, muayene prosedürlerinin, CSM NDT dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının CSM NDT sorumluluğu altında olduğunu, müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020:Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan CSM NDT bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.