Anasayfa    English   

Misyonumuz

  • Muayene ve Personel Belgelendirme faaliyetlerimizi; her seviyede tecrübeli, bilgili ve işine bağlı insan kaynağımız ile verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmek.

Vizyonumuz

  • Ekonomik ve sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle tüm paydaşlarımıza değer katan bir muayene ve personel belgelendirme şirketi olmak.

Değerlerimiz

  • Güven: Dürüstlüğümüz, doğruluğumuz ve etik iş uygulamalarımız ile güven kazanırız. Doğruluk ve yüksek iş ahlakını temel alan standartlarla çalışmak, işimizin özünü oluşturur.
  • Verimlilik: Kendimizi, hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş arkadaşlarımıza ve topluma karşı sorumlu tutar ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına önderlik ederiz. İşimizi yaparken sürekli gelişmeye odaklanıp zamanımızı ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanır, en etkin ve verimli süreçleri kullanırız.
  • Çeviklik: Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, rekabetçi pazar trendlerini ve fırsatlarını öngörürüz. Değişime kucak açar, dayanıklılıkla ilerler ve hızla değişen koşullarda bile iş odağımızı korumaya çalışırız.
  • Yükümlülük: Eylemlerimizin ve kararlarımızın etrafımızdaki insanlar, çevre ve toplum üzerindeki etkisini biliriz. İşimizi sahiplenir, sorumlu bir şekilde hareket eder ve sonuçları önemseriz. Sözlerimizi tutar ve taahhütlerimizi yerine getiririz.