Anasayfa    English   

Radyografik Muayene


Yxlon Smart 300 Kv X-ray Cihazı
  • Aliminyum, paslanmaz, çelik tankların kaynaklarının kontrolünde, Döküm, dövme malzemelerin üretim kontrolleri yapılmaktadır.
  • 1mm-65 mm kadar çekim yapılır
  • Çelik, bakır aliminyum, titanyum, komposit gibi malzemelerin kontrolüne olanak sağlar.
  • Çok yüksek görüntü kalitesi elde edilir.

Tahribatsız muayenelerin en eskilerinden biri olan radyografi metodunun tarihçesi 1895 senesinde X-ışınlarının Wilhelm Conrad Roentgen tarafından keşfedilmesine kadar dayanır. Başlangıçta X-ışınları genellikle tıbbi radyografide kullanılmıştır. Radyografiyi 1930 yılında ilk defa Amerikan Donanması kaynak dikişlerinin kontrolünde bir endüstriyel tahribatsız muayene metodu olarak tanımıştır. İkinci dünya harbinden sonra gama ışınlarının ve takriben 1960 senelerinden sonra da nötronların kullanılmaya başlanması ile endüstriyel radyografinin sınırları çok genişlemiştir

Radyografide, gama ve X-ışını tüpünden doğrusal olarak yayılan ve şiddetleri uzaklığın karesi ile azalan gama ve X-ışınları malzemeden geçirilir. Bu ışınlar, malzemenin kalınlığı, yoğunluğu ve bileşimine bağlı olarak malzemede sönümleşerek zayıflarlar. Parçanın kalın ve yüksek yoğunluklu yerleri filimde açık, ince ve düşük yoğunluklu yerleri koyu görünür. Bu özelliğinden dolayı malzemenin içindeki süreksizlikler ve hatalar film üzerinde malzemeden daha koyu gözükerek hataların yerler tespit edile bilir. Hatalar çevreleri ile olan ton zıtlıklarından anlaşılır. Her türden metale, seramik, plastik gibi metal olmayan malzemelere uygulanabilir.

Havacılıkta, gemi yapımında, savunma sanayinde, boru hatlarında, endüstriyel tesislerde tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Başlıca tespit edilebilen hatalar, gaz boşlukları, çatlaklar, gözenekler, curuf kalıntıları, yapışma noksanlıkları, yanma olukları, eksenel kaçıklık ve benzeri üretimden kaynaklanan hataların tespit edilmesine olanak sağlar. Metodun hassasiyeti radyasyonun dalga boyuna, muayene olunan malzemenin kalınlığına, yoğunluğuna ve kullanılan filmin cinsine bağlıdır.


Test kayıtlarının kalıcı ve yöntemin oldukça hassas olmasından dolayı radyografi çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Test parçası bir radyasyon kaynağından çıkan radyasyon demetiyle (X veya Gama ışınları) ışınlanır. Radyasyon malzeme içinden geçtikten sonra parçanın arka yüzeyine yerleştirilmiş olan filme ulaşır. Süreksizliklerin, radyasyonu farklı soğurmaları nedeniyle, süreksizliklerin olduğu bölgelerden geçen radyasyonun şiddeti film üzerinde farklı karartma oluşturacaktır. Filmin banyo işleminden sonra film üzerindeki bu kararmalar hatanın radyasyon belirtisi olarak görünecektir.



Adantajları:

  • Kalıcı kayıt sağlar ve ileriki zamanlarda bu kayıtların karşılaştırılmasına olanak sağlar,
  • İç hataların bulunmasında mükemmel bir yöntemdir.
  • Işınlar parça geometrisinden etkilenmezler.