Anasayfa    English   

Kalite ve Çevre Politikamız

Kapsamı “Tahribatlı ve Tahribatsız Test, Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı, Kaynaklı İmalat Proseslerinin 3.Taraf Gözetimi ve Kaynakçı Belgelendirme Hizmetleri” olan şirketimiz; Kalite çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Riskleri ve fırsatları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesi ile çalışmayı;
 • Şirket performansı ve hizmetin verimliliğini arttırmayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Kirliliği önlemeyi ve çevreyi korumayı, taahhüt eder.

taahhüt eder.