Anasayfa    English   

Gözle Muayene Testi

Tahribatsız muayene yöntemlerinin en eskisidir. Gözle muayene, test edilecek malzemenin direkt göz veya ara ekipmanlar kullanılarak kontrol edilmesidir. En önemli gereksinimi ışık miktarının kabul edilebilir seviyede olmasıdır. Test yapılmadan önce yüzey temizlenmeli ve yeterli ışık sağlanarak kontrol edilmelidir. Bunun öncesinde parça ile ilgili üretim bilgileri, çalışma şartları ve bunun gibi bilgiler incelenmelidir.

Gözle muayene farklı yüzey süreksizliklerinin tespitinde kullanılır. Direkt gözle temas sağlanamayan bölgelere ulaşmak için, boroskop gibi cihazlar kullanılarak test gerçekleştirilir.


Birçok insan görsel kontrolün üretim tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini düşünür. Fakat kaynak öncesi ve kaynak sırasında yapılan kontroller, kaynak bittikten sonra oluşacak hataları ortadan kaldıracak ve üretim sonu kontrol işlemini kolaylaştıracaktır. Kaynak sonrası yapılacak kontroller temelde şunlardır;

  • Kaynak görüntüsü
  • Bitmiş kaynak ölçüleri
  • Kaynak Hataları

Bitmiş kaynakta yapılan kontrollerin temel amacı kaliteden emin olmaktır.Bu sebeple bu aşamada görsel muayene gereklidir.

Avantajları

  • Hızlı ve güvenilirdir.
  • Diğer tahribatsız muayene yöntemlerine uygulama öncesi destek sağlar.
  • Erişimi olmayan yerlerin kontrolüne olanak sağlar..
  • Ekonomik bir kontrol yöntemidir.