Anasayfa    English   

Sertlik Testi
Sertlik, statik veya dinamik yükleme koşulları altında sürtünmeye, çizilmeye, kesilmeye veya plastik deformasyona karşı direnç olarak ifade edilebilir.

Brinell Sertlik Testi, 1900 yılında Dr. J. A. Brinell tarafından geliştirilmiştir. Deney, belirli çaptaki sert malzemeden yapılmış bir bilyanın, deneyi yapılacak malzemenin yüzeyine, belirli bir yükle, belirli bir süre bastırılmasından ve sonuç olarak meydana gelen iz alanının belirlenmesinden ibarettir. Yüzeyde açılan izin alanı, bilya çapı ile izin derinliğinin bir fonksiyonudur.

Vickers Sertlik Testi, kare tabanlı elmas bir piramidin kullanıldığı testtir. Sertliği ölçülecek malzeme parçasının yüzeyine, 136 derece tepe açılı elmas, kare piramit şeklindeki bir ucun belirli bir yük altında, belirli bir süre daldırılması ve yük kaldırıldıktan sonra meydana gelen iz alanının, köşegenlerin ölçülmesi vasıtası ile belirlenmesinden ibarettir. Vickers sertlik değeri yükün, izin yüzey alanına oranıdır.

Rockwell Sertlik Testi, malzeme üzerine 1/16'' çelik bir bilya veya tepe açısı 120 derece, uç çapı 0,2 mm olan konik elmasın malzemeye batırılmasıyla yapılır. Batıcı bir ucun önce sabit küçük bir yükle bastırılmasıyla meydana getirilen izin dip kısmı başlangıç noktası alınarak, yük daha yüksek belirli bir yüke arttırılıp belirli bir sürenin ardından tekrar önceki yüke dönülme suretiyle, başlangıçtaki ize oranla meydana gelen iz derinliğindeki net artışın belirlendiği bir testtir.


Adantajları:

  • Provides permanent records and compare the results future
  • Very good for detection of internal defects.
  • rays not affected by the geometry.