Anasayfa    English   

Sualtı Kalınlık Ölçmeleri, Sualtı Kaynak Kontrolleri, Sualtı Gözle Muayene İşlemleri, Sualtı Manyetik Test Çalışmaları ve Sualtı Sörvey Çalışmaları CSM NDT'nin SUALTI MUAYENE HİZMETLERİNİ oluşturmaktadır.

1- Sualtı Kalınlık Ölçümü

Sualtı Kalınlık Ölçümü (Underwater Thickness Measurement); Sığ ve derin sularda yük gemileri, yolcu gemileri, askeri gemiler, römorkörler, yelkenliler ve yatlar gibi deniz taşıtları ile tamamı veya bir kısmı suyun altında olan yapıların, suyun altında kalan kısımlarında bulunan metal, cam, plastik, beton ve diğer homojen materyallerin veya bu materyallerin üzerinde bulunan boya, plastik, çinko gibi kaplamalara ait kalınlık değerlerinin son teknolojiye sahip ölçüm aletleri ve ekipmanların kullanılarak ultrasonik olarak belirlenmesi işlemidir.

Ultrasonik dalgaların, malzeme içi hataların tespitinde kullanılması ilk defa 1931 yılında bir Alman patenti ile başlar. İlk ticari cihazlar 1940 senelerinde endüstriye yayılmaya başlamıştır. Elektroniğin gelişimi bu tekniğin pratik bir muayene metodu olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Şimdi tahribatsız muayenenin temel metotlarından biri haline gelmiştir.


2-Sualtı Kaynak Kontrolü

Sualtı Kaynak Kontrolü (Underwater Welding Inspection); Deniz, körfez, nehir ve göl gibi kara dışında hareket eden taşıtlar ile bu bölgelerde inşa edilmiş iskele, liman, santral, platform, yapay ada, enerji iletim hattı ve boru hatları gibi tamamı veya bir kısmı suyun altında olan kıyı ve deniz yapılarının, suyun altında kalan kısımlarında bulunan yüzeyleri üzerindeki kaynaklara ait, kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunun incelenmesi ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN Kodlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığının belirlenmesi faaliyetlerinin tamamıdır.

Ultrasonik dalgaların, malzeme içi hataların tespitinde kullanılması ilk defa 1931 yılında bir Alman patenti ile başlar. İlk ticari cihazlar 1940 senelerinde endüstriye yayılmaya başlamıştır. Elektroniğin gelişimi bu tekniğin pratik bir muayene metodu olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Şimdi tahribatsız muayenenin temel metotlarından biri haline gelmiştir.


3-Sualtı Gözle Muayene

Sualtı Gözle Muayene (Underwater Visual Inspection); Su üzerinde hareket eden taşıtlar ile su üzerine inşa edilmiş yapıların suyun altında kalan kısımlarında bulunan yüzeylerinin optimum aydınlık seviyesinde kontrol edilmesi işlemidir.

Ultrasonik dalgaların, malzeme içi hataların tespitinde kullanılması ilk defa 1931 yılında bir Alman patenti ile başlar. İlk ticari cihazlar 1940 senelerinde endüstriye yayılmaya başlamıştır. Elektroniğin gelişimi bu tekniğin pratik bir muayene metodu olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Şimdi tahribatsız muayenenin temel metotlarından biri haline gelmiştir.


4-Sualtı Manyetik Test Ölçümü

Manyetizma, maddelerin bazı maddeleri kendine çekebilme özelliğidir. Bu özelliği bir mineral üstünde ilk fark eden eski Yunanlılar olmuştur. 1920' nin başlarında William Hoke metaller üzerindeki çatlakların renkli manyetik parçacıklarla tespit olunabileceğini keşfetmiştir.Bir manyetik alanda, mesela, bir mıknatısın iki kutbu arasında, manyetik akı çizgilerinin belirlenmesi için manyetik tozlar kullanıldığı malumdur. Manyetik tozlar manyetikleştirilmiş bir katı parçanın dış yüzeyindeki kuvvet çizgilerini belirlemek için de kullanılır.


5-Sualtı Sörveyi

Sualtı Sörveyi (Underwater Servey Inspection); Gemi ve diğer su araçlarının suyun altında kalan kısımlarına yönelik denizcilikle ilgili mevzuat ve/veya uluslararası sözleşme kuralları dâhilinde yapılan tespit ve muayene çalışmalarıdır.

Ultrasonik dalgaların, malzeme içi hataların tespitinde kullanılması ilk defa 1931 yılında bir Alman patenti ile başlar. İlk ticari cihazlar 1940 senelerinde endüstriye yayılmaya başlamıştır. Elektroniğin gelişimi bu tekniğin pratik bir muayene metodu olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Şimdi tahribatsız muayenenin temel metotlarından biri haline gelmiştir.